Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacioni oblici investicionih banaka i njihove poslovne strategije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD U INVESTICIONO BANKARSTVO

U ovom radu je izvršeno istraživanje pojma i uloge investicionog bankarstva. Investiciono bankarstvo je izuzetno konkurentan posao. Promene propisa, globalizacija, razvoj tehnologija preoblikuju ovu delatnost. Smanjena državna kontrola je omogućila finansijski jakim firmama da pridodaju različite usluge i proizvode kada posluju na svetskom tržištu. Skandali kao Enron i WorldCom su međutim podstakli nadzorne organe da nametnu strožije kriterijume kao što je Sarbanes-Oxley zakon iz 2002. god koji se odnosi na javna preduzeća koja nameravaju da obnove javne fondove.

Vol Strit kuće ne mogu više da zahtevaju od svojih analitičara da poguraju akcije njihovih klijenata na polju investiocionog bankarstava. Analitičari moraju da daju nezavisnu procenu poslovnog potencijala klijenata. Šta više, razvoj tehnologije je omogućio klijentima da imaju pristup podacima finansijskih usluga koje nude investicione banke kad god i gde god to oni izaberu. Tehnologija je takođe omogućila bankama da osmisle i naplate složene mere zaštite informacija. Kao takva, karijera u investicionom bankarstvu je izazovna i može da bude unosna. Ovo poglavlje opisuje tržišno okruženje na Vol Stritu i pruža glavne crte svakog sledećeg poglavlja.

SADRŽAJ

UVOD U INVESTICIONO BANKARSTVO 3
1. POSLOVI INVESTICIONOG BANKARSTVA 3
1.1. Drugi poslovi s hartijama od vrednosti 4
2. TRENDOVI U INVESTICIONOM BANKARSTVU I NA TRŽIŠTU KAPITALA 5
2.1. Smanjena državna kontrola 5
2.2. Nove regulative 7
2.3. Globalizacija 8
2.4. Razvoj tehnologije 9
2.5. Stari i novi poslovi 9
FINANSIJSKE HOLDING KOMPANIJE, UNIVRZALNE I SPECIJALIZOVANE INVESTICIONE BANKE 15
1. VRSTE INVESTICIONIH BANAKA 16
2. FINANSIJSKE HOLDING KOMPANIJE 18
2.1. HSBC Holdings PLC 18
2.2. Deutsche Bank 19
2.3. UBS 19
2.4. Citigroup 20
2.5. JPMorgan Chase 21
2.6. Bank of America 22
3. UNIVERZALNE INVESTICIONE BANKE 23
3.1. Goldman Sachs 24
3.2. Morgan Stanley 25
3.3. Merrill Lynch 25
3.4. Lehman Brothers 26
3.5. Bear Stearns 27
4. SPECIJALIZOVANE INVESTICIONE BANKE 28
4.1. Sandler O'Neill 28
4.2. Greenhill 29
4.3. Lazard 30
INVESTICIONO BANKARSTVO POSLOVNE STRATEGIJE 30
1. FINANSIJSKA USPEŠNOST I FAKTOR USPEHA 31
2. PRIHODI I TROŠKOVI KOD INVESTICIONOG BANKARSTVA 32
2.1. Goldnam Sachs 33
2.2. Merrill Lynch 34
2.3. Morgan Stanley 35
2.4. Troškovi 35
3. FINANSIJSKA USPEŠNOST INVESTICIONIH BANAKA 36
3.1. Neto prihod 37
3.2. Povratak na akcije 37
3.3. Zarade po akciji 37
4. UPRAVLJANJE RIZIKOM 37
4.1. Tržišni rizik 38
4.2. Kreditni rizik 39
4.3. Operativni i reputacijski rizik 40
4.4. Pravni rizik 40
4.5. Rizik od promene kamatne stope 41
STAZE USPEHA I STRATEGIJE U INVESTICIONOM BANKARSTVU 41
1. PREGLED STAZE USPEHA 42
2. MOGUĆNOST ZA GRAĐENJE KARIJERE U INVESTICIONOM BANKARSTVU 43
2.1. Finansijski analitičar u investicinom bankarstvu 44
2.2. Savetnici u investicionom bankarstvu 45
2.3. Obuka i razvoj 46
3. POSLOVI U INVESTICIONOM BANKARSTVU I TRGOVAČKOM BANKARSTVU 46
3.1. Uprvaljanje investicijama 46
3.2. Finansijski analitičar ili savetnik u upravljanju investicijama 47
3.3. Trgovačko bankarstvo / Privatene akcije 48
3.4. Glavno investiranje 48
4. POSLOVI NA POVEZANIM RADNIM MESTIMA 49
4.1. Akcije 50
4.2. Odeljenje za finansije 51
4.3. Finansijska grupa 51
4.4. Obveznice, novac koji cirkuliše i roba 52
4.5. Globalno istraživanje invasticija 53
4.6. Tržište ljudskog kapitala 55
5. POSLOVI SPOREDNIH DELATNOSTI U INVESTICIONOM BANKARTSVU 55
5.1. Pridržavanje zakona na svetskom nivou 55
5.2. Pravni poslovi 56
5.3. Odeljenje za kontrolu upravljanja 57
5.4. Poslovanje 58
5.5. Uslužne delatnosti 58
5.6. Tehnologija 59
ZAKLJUČAK 61
LITERATURA 62
Referentni URL