Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i vrste akcija, osnovni tipovi vrednosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

U savremenim uslovima robnog i platnog prometa i u uslovima tržišne ekonomije hartije od vrednosti dobijaju sve veći značaj, a njihova upotreba sve više postaje neizbežna. Hartije od vrednosti imaju funkciju sredstva plaćanja, kreditiranja, obezbeđenja plaćanja, mobilizacije novčanih sredstava, a neke od njih daju i pravo učešća u upravljanju preduzećem. Njihovom upotrebom obezbeđuje se pravna i poslovna sigurnost u robnom i novčanom prometu, kako za poverioca tako i za dužnika. Hartijama od vrednosti mogu se zadovoljiti potrebe privrede u pogledu uzajamnih plaćanja, bez dodatnih emisija novca, koje mogu biti uzrok inflatornih kretanja.

U našoj zemlji, koja je dugo bila netržišna, znanja i informisanost o hartijama od vrednosti su veoma slaba, a jedan od osnovnih preduslova za razvoj privrede jeste potpuno korišćenje hartija od vrednosti, a samim tim i posedovanje znanja o njihovim svojstvima, funkcijama i načinima upotrebe. Da bi smo uhvatili korak sa savremenim tržišnim privredama, neophodno je uskladiti domaće zakonodavstvo sa međunarodnim principima regulacije i uraditi dobru strategiju razvoja tržišta hartija od vrednosti.

Sadržaj

Uvod......3
1. Pojam akcija 4
2. Sastavni delovi (elementi) akcija 4
3. Osnovna prava vlasnika akcija 5
4. Razlike između akcije i obveznice 7
5. Vrednost akcija 8
6. Finansijski pokazatelji 9
7. Ukrupnjavanje i deljenje (usitnjavanje) akcija 10
Zaključak.........11
Literatura...........12
Referentni URL