Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Učesnici u berzanskom trgovanju - značaj investicionih banaka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Berzanski posrednici su finansijske institucije, odnosno lica, koje učestvuju u trgovini na finansijskom tržištu. Sa razvojem finansijskog tržišta i tržišta kapitala menjala se i uloga finansijskih institucija na finansijskom tržištu – berzanskih posrednika. U samom početku oni su imali monopolski položaj državnih službenika. Danas je funkcija berzanskih posrednika u većini zemalja koja imaju razvijeno finansijsko tržište demonopolizovana i propisana je obavezna korporativna organizacija.

Naziv berzanski posrednici potiče iz nemačkog i francuskog sistema organizovanja tržišta hartija, koje se danas sve više napušta. U tim zemljama je zakonom dato isključivo pravo (monopol) na organizovanje trgovine na berzama posebnim činovnicima (službenicima), koje država u propisanom broju postavlja na svakoj berzi. Kako ti činovnici po zakonu nemaju pravo da trguju hartijama za svoj račun (tj. da ih preprodaju), nego samo da zastupaju ili da posreduju za ostale učesnike u trgovini, nazvani su berzanskim posrednicima ili zastupnicima (njem. Kursmakler, fr. Agent de change). Taj naziv se kasnije zadržao i proširio i na mnoge druge profesionalne učesnike tržišta, bez obzira na njihovu delatnost.

SADRŽAJ

UVOD 3
1. Poslovi investicionog bankarstva 5
1.1. Drugi poslovi s hartijama od vrednosti 8
2. Trendovi u investicionom bankarstvu i na tržištu kapitala 8
2.2. Nove regulative u investicionom bankarstvu 11
2.3. Globalizacija 11
2.4. Razvoj tehnologije 12
2.5. Poslovi investicionog bankarstva 12
3.Finansijske holding komanije, univerzalne i specijalizovane investicione banke 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21
Referentni URL