Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poslovanje banke sa stanovništvom 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poznato nam je da je poslednjih decenija banka kao institucija u dva navrata izgubila zadobijeno poverenje privrednih subjekata a posebno građana, uprkos činjenici da je garanciju davala sama država. Taj gubitak poverenja odnosi se na period konfiskacije banaka od strane države i period kada su štediše ostali bez mogućnosti raspolaganja svojim uloženim sredstvima.

Da bi se steklo poverenje tj. da bi banka bila institucija od poverenja, svojim klijentima i korisnicima usluga, banka treba da pruži široku lepezu usluga. Jedan od preduslova za funkcionisanje banke tj. za njen opstanak, potrebno je zdravo finansijsko tržište, tržište kapitala. Najkraće rečeno tržište je oblikovan kontakt prodavca i kupca, a u svrhu razmene za novčana sredstva. Svako tržište obuhvata ljude, kupovnu moć, prostor u kome se kupoprodaja obavlja i cenu. Osnovicu tržišno orijentisane banke čini informacioni sistem koji se sastoji od baze podataka, pomoću koje u svakom trenutku dobijemo informaciju o poslovanju same banke a i određene pokazatelje samih klijenata banke.

Sadržaj

UVOD 3
1 Poslovanje banaka sa stanovništvom 4
1.1 Blagajničko poslovanje banaka 4
1.2 Poslovi sa kreditnim karticama 6
1.3 Konsalting i lizing poslovi 10
1.4 Vrste kredita i krediti banaka namenjeni stanovništvu 14
1.5 Kreditaranje fizičkih lica 15
1.6 Kreditna sposobnost i obezbeđenje kredita 17
1.7 Procedura odobravanja kredita 19
1.8 Web krediti 20
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 25
Referentni URL