Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Istraživanje u odnosima s javnošću hotel The White Sands
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U današnje vreme konkurencija je jaka na svim poljima pa je prava umetnost stvoriti brend koji će trajati godinama na određenom tržištu. Kompanije da bi zadržale postojeće i privukle nove klijente moraju konstantno da ih podsećaju da su tu, da su prisutni i aktivni u poslovanju. Najbolji način da se dođe do klijenata jeste putem oglašavanja.

Da bi bio lider na određenom tržištu svaka kompanija mora da osluškuje potencijalne klijente, konkurenciju, da prati političko i ekonomsko stanje ciljne sredine. Samo konstantnim istraživanjem klijenata, tržišta i konkurentskih kompanija uspeh je zagarantovan.


SADRŽAJ


1. UVOD 3
2. PLANIRANJE U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU 5
3. ANALIZA OKRUŽENJA 7
3.1. ANALIZA MAKROOKRUŽENJA 7
3.2. P.E.S.T. ANALIZA 8
3.3. ANALIZA MIKROOKRUŽENJA 10
3.4. SWOT ANALIZA OKRUŽENJA 10
4. ZAKLJUČAK 16
5. LITERATURA 18
Referentni URL