Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lanac vrednosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Dobar način da se otpočne analiza preduzeća jeste da se ustanovi gde je proizvod preduzeća lociran u opštem lancu vrednosti. Lanac vrednosti je povezanost seta aktivnosti kreiranja vrednosti počinjući sa bazičnim stavovima koje se dobijaju od dobavljača, pa idući kroz seriju aktivnosti dodajne vrednosti, što uključuje proizvodne i marketing aktivnosti preduzeća i usluga, završavajući sa distribucijom. Lanac vrednosti se može podeliti na dva dela - nizvodno i uzvodno.

Potrebno je da menadžment ustanovi gde leži primarna stručnost preduzeća. Gravitacioni centar je deo lanca koji je najbitniji za preduzeća i tačka gde je najveća stručnost i sposobnost, odnosno, gde leži suština kompetentnosti. Smatra se da je centar gravitacije deo lanca gde je preduzeće počelo. Od te tačke se posle išlo uzvodno i nizvodno.

Sadržaj

UVOD ......... 3
1. Informacije o kompaniji .......... 4
2. Primena novih tehnologija na konkretnom preduzeću ...... 6
ZAKLJUČAK ................. 15
LITERATURA ................. 16
Referentni URL