Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ocena projekta u uslovima rizika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Svi postojeći oblici biznisa obavljaju se u uslovima promenljivog okruženja, u kojem dominiraju neizvesnost i s njom povezani poslovni rizik (od neuspeha, nepredviđenih gubitaka i sl.). Smatra se da je neizvesnost situacija u kojoj potpuno ili delimično nedostaje informacija o mogućim stanjima objekta i okruženja.

Rizik je stepen uverenosti (ili neuverenosti) ekonomskog subjekta u sigurnost realizacije svog cilja. Rizik kao fenomen postoji koliko i čovečanstvo. On je složena, stalna, neizbežna i neizvesna pojava, koja čini deo našeg života. Kao sinonim riziku pojavljuje se naša neuverenost i nemogućnost da 100% predvidimo bilo koji događaj, čak i onaj najizvesniji. Prirodno je da ljudi nastoje da izbegnu rizik, ili da ga svedu na najmanju meru. Zbog toga se oni prilikom izbora između rizika i moguće koristi odlučuju za njihovu optimalnu kombinaciju (alternativu), pri čemu se podrazumeva mogućnost merenja ili ocene rizika.

SADRŽAJ

UVOD ..................................3
1.RIZIK KAKO SASTAVNI DEO INVESTIRANJA KAPITALA...........4
2.INVESTICIONI PROJEKAT.......................5
3.RIZIK I INVESTIRANJE KAPITALA...........6
3.1.Analiza rizika..............7
3.2.Procena rizika..............8
3.3.Plan reakcije na rizik..................9
4.KONTROLA RIZIKA I UPRAVLJANJE RIZIKOM INVESTICIONOG
PROJEKTA...9
ZAKLJUČAK....10
LITERATURA.............10
Referentni URL