Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poduzetnička klima u BIH
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U savrijemenoj privredi, posebno u razvijenim zemljama, definiranje pojma malog poduzeća nije ni malo jednostavno. Ovo naročito zbog toga, što utvrđivanje da li je jedno poduzeće malo, srednje ili veliko ovisi od niza faktora koji se uz to razlikuju po zemljama i sektorima. Zbog toga, ni u zapadnoevropskim, a ni u svijetskim razmjerama, ne postoji jedinstven pristup definiranju tog pojma. U našoj literaturi obično nailazimo na slijedeće definicije poduzeća:

Poduzeće je ekonomska, ljudska, organizacijska i pravna cjelina koja kombiniranjem čimbenika proizvodnje proizvodi proizvode, tj. usluge koje se prodaju na tržištu radi ostvarivanja profita.

Poduzeće kao povijesni oblik društvene organizacije rada može se definirati kao gospodarska, tehničko-tehnološka, Ijudska, organizacijska i pravna cjelina koja rabi i kombinira odgovarajuće inpute, stvarajući proizvode i usluge namijenjene tržištu s ciljem stvaranja profita, ali i zbog ostvarenja drugih ciljeva.

Sadržaj

UVOD 1
1 Poduzetnička klima u BiH 3
1.1 Uloga države u razvoju malih i srednjih poduzeća 8
1.2 Promovisanje poduzetništva 10
1.3 Globalna strategija razvoja malih i srednjih poduzeća 16
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21
Referentni URL