Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Snabdevanje prodavnice robom od dobavljača
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Trgovina kao posrednička delatnost nastala je i dalje se razvijala u funkciji nesmetanog funkcionisanja tržišnog mehanizma i optimalnog razvoja trgovinske mreže i kao takva prati razvoj proizvodnje i potrošnje. Paralelno s razvojem trgovine odvijala se i podela rada i socijalizacija u trgovini. Naime, uspešnost i učinci trgovanja zavise od velike specijalizacije i podele rada.

S obzirom na mesto trgovine u reprodukciji proizlazi i njena osnovna podela na trgovinu na veliko i na trgovinu na malo. Prva znači tok od proizvođača do trgovačkog preduzeća, a druga tok od trgovačkog preduzeća do potrošača. Trgovinu na veliko čine sve aktivnosti koje se sastoje u nabavljanju robe radi daljnje prodaje u poslovne svrhe manjim prerađivačima i maloprodajnoj mreži te drugim trgovcima na veliko. U sistemu distribucije trgovine na veliko ne povezuje se samo proizvođača sa trgovinom, nego i proizvođača s proizvođačem i trgovinu s trgovinom. Veletrgovačku je fazu distribucije kod mnogih roba ili nemoguće ili neekonomično eliminisati, jer oslobađa proizvođača i trgovce na malo velikog broja kontakata, tj., usitnjenih transakcija.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Snabdevanje prodavnice robom od dobavljača 3
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9
Referentni URL