Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strateška analiza hotela The White Sands
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U današnje vreme konkurencija je jaka na svim poljima pa je prava umetnost stvoriti brend koji će trajati godinama na određenom tržištu. Kompanije da bi zadržale postojeće i privukle nove klijente moraju konstantno da ih podsećaju da su tu, da su prisutni i aktivni u poslovanju. Najbolji način da se dođe do klijenata jeste putem javnog oglašavanja.

Da bi bila lider na određenom tržištu svaka kompanija mora da osluškuje potencijalne klijente, konkurenciju, da prati političko i ekonomsko stanje ciljne sredine. Samo konstantnim istraživanjem klijenata, tržišta i konkurentskih kompanija uspeh je zagarantovan.


SADRŽAJ


1. UVOD 3
2. STRATEGIJSKO PLANIRANJE 5
3. ANALIZA OKRUŽENJA 8
3.1. ANALIZA MAKROOKRUŽENJA 8
3.1.1. P.E.S.T. ANALIZA 9
3.2. ANALIZA MIKROOKRUŽENJA 11
3.2.1. ISTRAŽIVANJE KLIJENATA 11
3.2.2. ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE 12
3.2.3. ISTRAŽIVANJE DOBAVLJAČA 15
4. SWOT ANALIZA HOTELA 16
6. ZAKLJUČAK 22
7. LITERATURA 23
Referentni URL