Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Timsko rješavanje problema kvaliteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Kvalitet je u XX vjeku postao činilac u svjetskoj razmjeni ideja, usluga, proizvoda, novca i informacija. Svaki proizvod proces ima osnovne karakteristike kvaliteta kao i granice dozvoljenog odstupanja. Kvalitet je osnova za zadovoljavanje potreba potrošača. Sve aktevnosti proizvođača ili davalaca usluga su usmjerene ka potrošaću, na zadovoljavanju njegovih potreba za proizvodom ili uslugom, naravno da je kvalitet prvorazredan.

Na osnovu datih izkaza možemo zaključiti da je kvalitet osnova za zadovoljavanje:
-tržišnih zahtjeva (zahtjevi potrošača, pogodnost za upotrebu proizvoda, obezbjeđenja učešća na tržištu i vjernost dobavljača za isporuku sirovina i sl.)
-poslovni zahtjevi (zahtjevi akcionara za rast, opstanak i razvoj društva, kvalitet života i rada zaposlenih u proizvodnim pogonima i poštovanje konkurentskih prednosti na tržištu)
-zahtjevi društva (poštovanje zahtjeva ISO 14000 zaštite životne okoline, podmirenje društvenih potreba za PDV-om, porezima i doprinosima na lična primanja, poštovanje odluka upravnog odbora društva).


Sadržaj


1.0 Uvod 1
2.0 Rezultati rada 2
2.1 Timsko rješavanje problema kvaliteta 2
2.2 Opšte karakteristike i struktura timskog rada 2
2.3 Oblici organizovanja timova 2
2.4 Osnovne postavke za timski rad 3
2.5 Karakteristike dobrog timskog rada 5
2.6 Grupno mišljenje 6
2.7 Metode za uspješan timski rad 6
2.8 Sadržaj naloga za rad tima 7
2.9 Kriterijum za članstvo u timu 8
Zaključak 9
Literatura 10
Referentni URL