Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vođenje kao funkcija preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

„Ko se povede za praksom bez teorije, taj je kao kormilar koji se ukrca na lađu bez kormila i kompasa i nikada nije siguran kuda plovi.“

Leonardo da Vinči

Temom vođenja i rukovođenja preduzećem bave se dve isprepletene i praktično nerazdvojive naučne discipline – nauka o rukovođenju i organizaciji i nauka o menadžmentu, pri čemu se ova prva bavi izučavanjem, oblikovanjem i projektovanjem organizacione strukture organizacije, dok druga istražuje kako treba upravljati i rukovoditi takvom organizacijom da bi ona ostvarila svoje ciljeve na efikasan i efektivan način.

Pored ciljeva organizacije, koji se uvek definišu prilikom njenog osnivanja, i svaki prepoznatljivi deo organizacije (sektor, odeljenje i dr.), ali i svaki pojedinac, ima svoje vlastite ciljeve. (Opis radnog mesta često je jedina indikacija ciljeva pojedinca, iako neke organizacije svojim zaposlenim daju opis dužnosti i obaveza koji ne predstavlja samo zakonsku obavezu već ima i stvarnu svrhu). Pored toga, svi ciljevi u preduzeću moraju biti eksplicitno definisani i usmereni u istom pravcu, i to tako da ciljevi pojedinaca korespondiraju sa ciljevima odeljenja, a ovi dalje sa ciljevima sektora, itd. Ovakvo usmeravanje ciljeva veoma je važno, s obzirom da njihova neusmerenost uvek dovodi do konflikta u preduzeću. Primera radi, opasno bi bilo kada bi sektor nabavke imao za cilj „kupiti što jeftinije“, a da u isto vreme sektor proizvodnje ima za cilj „smanjiti škart“, jer u tom slučaju sektor proizvodnje nikada ne bi mogao da ostvari svoj cilj, pošto bi sektor nabavke uvek nastojao da kupi što nekvalitetnije materijale na tržištu.

SADRŽAJ

UVOD 3
1.1 Vođenje kao funkcija preduzeća 4
1.2 Teorija vođenja i rukovođenja preduzeća 10
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19
Web izvori 19
Referentni URL