Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj izrade biznis plana za preduzetništvo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslovni ili biznis plan jedna je od najpopularnijih kategorija menadžmenta u našoj privredi u poslednje dve godine. Popularnost poslovnog plana kreirana je spolja. Ona, uglavnom nije posledica uverenosti naših menadžera i preduzetnika u njegovu korisnost već je rezultat zahteva kreditora upućenih zajmotražiocima. Tako, poslovni plan postaje osnovni pregovarački alat u obezbeđenju finansijskih sredstava. Ovakvo usko poimanje svrhe izrade poslovnog plana je najveća opasnost u korišćenju ovog planskog dokumenta u svrhe operativnog upravljanja preduzećem.

Poslovni plan je “skup ciljeva, politika, strategija i seta pojedinačnih programa aktivnosti za implementaciju izabrane koncepcije biznisa preduzeća.” On predstavlja “čistu artikulaciju moderne menadžerske vizije, načina za njeno ostvarenje i rizika koji je u to uključen.” U osnovi, “poslovni plan svodi se na upravljanje kompanijom na papiru .” Ovaj plan detaljno objašnjava biznis, odnosno posao, upravljački tim, proizvod ili uslugu, kao i strategije za ostvarenje formulisanih ciljeva. Poslovni plan predstavlja i formalno-kvantitativni izraz planiranja rezultata preduzeća.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Uloga i značaj biznis plana 4
1.2 Uloga biznis plana u organizacijama 6
1.3 Uloga biznis plana u razvoju preduzeća 9
1.4 Šta je biznis plan? 12
1.5 Značaj izrade biznis plana za preduzetništvo 14
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 24
PRILOG 25
Referentni URL