Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Merenje performansi organizacionog učenja i upravljanja znanjem
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Merenje performansi organizacionog učenja i upravljanja znanjem opterećeno je činjenicom da je bazirano pre svega na ljudskom odnosno soft faktoru organizacije. Tehnologija kao hard komponenta ima funkciju alata u međusobnom povezivanju ljudi.

Zbog navedenog, mnoge efekte nije moguće kvantitavno izmeriti i precizno iskazati. Alternativno izražavanje je moguće putem kvalitativnih opisa poboljšanja procesa unutar organizacije. Dodatni problem predstavlja i vremenski rok u kome se mogu očekivati efekti promena uslovljenih primenom navedenih koncepata.

SADRŽAJ

Uvod 3
1 Organizaciono učenje 3
2 Koncept upravljanja znanjem 4
3 Alternativni načini izražavanje efekata 5
Zaključak 7
Literatura 8
Referentni URL