Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj upravljanja znanjem
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Značaj upravljanja znanjem je interdisciplinarni problem koji zaokuplja pažnju teoretičara iz različitih naučnih oblasti i disciplina. Sadržaji znanja stalno se proširuju i tu se podrazumevaju i stručna i tehnička znanja bez kojih se ne može zamisliti potpuno funkcionisanje čoveka u okolnostima karakterističnim za posleindustrijsko društvo.

Očigledno je da nove ekonomije uključujući i kompanije i preduzeća nalaze u znanju primarni resurs sopstvenog razvoja i konkurentnosti na svetskom tržištu. Sam proces kontinuiranog obrazovanja podrazumeva kontinuirano učenje, koje prati, dopunjava i ekonomski unapređuje svako društvo i pojedinca.

Iako je menadžment znanjem pojmovno dosta teško objašnjiv njegova nužnost, značaj i prisutnost u svim oblastima čovekovog delovanja i života je evidentna. Kako svaka definicija menadžmenta polazi od činjenice da je to napor pojedinaca ili grupe ljudi usmeren na realizaciju unapred postavljenih ciljeva, nije moguće dovesti u sumnju nužnost i značaj postojanja menadžmenta znanjem uopšte.

Sadržaj

UVOD 1
1 Značaj upravljanja znanjem 3
1.1 Klasifikacija znanja 3
1.2 Modeli i oblici upravljanja znanjem u poslovanju 4
1.3 Upravljanje znanjem kao platforma poslovanja 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL