Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza prevoda Proklete avlije na engleski jezik
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Dobar prevod bi trebalo da omogući delu da ima istu svrhu koju je imalo i u jeziku izvorniku, ne menjajući njegov sadržaj ili osnovnu formu. Pri tome ne treba zaboraviti na potrebe čitalaca za prirodnim tokom pripovedanja koji je u duhu jezika primalaca, ali i na neizbežnu težnju da se čitaocima prevoda opisani događaji pokažu približno u skladu sa njihovom kulturom kako bi sam tekst bio razumljiv i prijemčiv za čitanje. Dobar prevodilac treba da obrati pažnju kako na očigledne, tako i na skrivene probleme u tekstu prilikom prevođenja. Samo na taj način će izbeći da napravi neoprostive greške kao što su netačan prevod ili besmislene konstrukcije. U ovom radu bavićemo se poređenjem engleskog prevoda „proklete avlije“ Ive Andrića sa izvornim tekstom iz nekoliko, pre svega kulturoloških, aspekata, pri čemu polazimo od sledećih pretpostavki:

• Andrić u „Prokletoj avliji“ opisuje kolektivne i lične identitete a literatura se uglavnom slaže u oceni da je autor u ovom slučaju „izmešten“ iz sukoba identiteta. Autor se ipak pojavljuje u naraciji, koristeći prvo lice kada govori o nekim univerzalnim stvarima, pa adekvatan prevod može da bude veoma važan u tumačenju skrivenih poruka i simbola „Proklete avlije“.

• Korišćenjem orijentalizama Andrić stvara i neposrednije dočarava ambijent u kojem je smeštena radnja „Proklete avlije“. Ove reči su najčešće odomaćene, adaptirane i poznate srpskom čitaocu dela, pa njihova upotreba lako ostvaruje svoju svrhu. Nažalost, iz kulturoloških razloga, engleski čitalac će ostati uskraćen za ovaj aspekat Andrićeve proze.

Sadržaj

UVOD 3
1 Život i delo Ive Andrića 4
1.1 „Prokleta Avlija“ 8
2 Identitet naratora i sintaksičke promene u prevodu „Proklete avlije“ 11
3 Upotreba orijentalizama 16
4 Prevođenje jezičkih kolokacija - stilske i leksičke promene 23
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30
Referentni URL