Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Biblijski motivi u pripovijeci Pilipenda Sime Matavulja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД


Хришћанска свијест је снажно присутна у приповјеткама Симе Матавуља. Примјеном разноврсних књижевних жанрова, он прилази проблему вјере и занимљива је брзина њиховог појављивања и смењивања у дјелу. Кроз библијски текст, апокрифе, егземплуме, шаљиве народне приче, календарске приче, есејистичке коментаре, Матавуљ варира хришћанску парадигму. Библијски текст није само за Матавуља илустративни, већ је и залиха симбола, који се повезују са савременим, актуелним темама реалистичке поетике.

У приповјеци Пилипенда Симе Матавуља исходишни или динамички мотив је биолошка егзистенција или, како јунак каже, „рат за опстанак". Помијерањем тежишта борбе са биолошког на духовно — вјерски мотив постаје примаран, и представља услов динамичности фабуле и катарзичног краја. Мотивацију као збир мотива разумјемо, дакле, по законитости структурирања приче: означити почетни мотив, глад, и довести га до финалног или стожерног, до суза, послије дијалога с Богом, односно, после молитве.

Садржај

УВОД 3
1 Библијски мотиви у приповјеци „Пилипенда“ 4
ЗАКЉУЧАК 8
ЛИТЕРАТУРА 9
Referentni URL