Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Civilno planiranje za vanredne situacije (cep)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Civilna zaštita je delatnost čije je efikasno funkcionisanje podjednako značajno u vanrednim situacijama u miru, kao i u ratu, pre, u vreme i nakon izvršenja bezbednosnih zadataka. Stoga je sektor civilne zaštita kategorijalni pojam sa jasnim prioritetima, organizacijom i modalitetima funkcionisanja u sferi bezbednosti. Okolnosti u kojima se odvija funkcija civilne zaštite nužno nameću neophodnost redefinisanja strategije i doktrine odbrane, bezbednosti i zaštite pa samim tim i izmene u sistemu civilnog realizovanja zaštite. Prema međunarodnim standardima, civilna zaštita predstavlja organizovanu delatnost države u mobilisanju građana na zaštiti bezbednosti i otklanjanju opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu.

Civilna zaštita je delatnost koja danas prvenstveno funkcioniše u vanrednim situacijama u miru, kao i u ratu, pre, u vreme i nakon izvršenja zadataka iz oblasti odbrane, ali je ona i komponenta životne egzistencije uopšte. Stoga je civilna zaštita kategorijalni pojam sa jasnim prioritetima, organizacijom i modalitetima funkcionisanja u sferi bezbednosti. Sistem civilne zaštite sadrži komponente sistema odbrane na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou i on se transformiše prema novim modalitetima shodno uslovima koji pred njega postavljaju aktuelni tokovi političke, ekonomske i ekološke stvarnosti, zahtevi društva i zahtevi vremena.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Civilno planiranje za vanredne situacije (CEP) 4
1.1 Pojam civilnog planiranja 4
1.2 Priprema civilnog planiranja 5
1.3 Organizacija civilnog planiranja za vanredne situacije 6
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL