Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elementi sigurnog i bezbednog rada na proizvodnim postrojenjima u pogonima metalo.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Zaštita životne i radne sredine obuhvata celokupnu zaštitu radnika na radu i sve u vezi s radom. Opšti cilj zaštite životne i radne sredine je poboljšanje radnih i životnih uslova za vreme rada kao i za vreme dok radnik nije u mogućnosti da privređuje. Najznačajnije mere ove zaštite su: lični dohodak, naknada za vreme nezaposlenosti, invalidnosti, bolesti, itd ..., radno vreme, odmori, zaštita uslova rada i zaštita posebnih kategorija lica. Nakon donošenja Osnovnog zakona o zaštiti na radu 1965. godine, pojam zaštite na radu koristi se da označi delatnost kojom se obezbeđuje fizički i moralni integritet i sigurnost radnika, a koji se ne sastoje samo u primeni higijensko-tehničkih mera već i socijalnih, vaspitnih, organizacionih, pravnih i drugih mera.

Zaštita životne i radne sredine je do skoro pojmovno određivana kao preventivna delatnost koja je usmerena na stvaranje bezbednih uslova rada primenom savremenih tehničkih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mera radi otklanjanja uzroka povreda i zdravstvenih oštećenja na radu. Međutim, zaštita životne i radne sredine kao komponenta ljudskog rada javlja se i kao društveni odnos koji nastaje povezanim ponašanjem učesnika u radnom procesu i odvija se uvek u konkretnim uslovima i na konkretan način u konkretnoj sredini i u kome se povezuju zajednički interesi proizvođača kako bi se u procesu rada osigurao njihov fizički i moralni integritet. Društvena institucija zaštite na radu podrazumeva zaštitu čoveka od opasnosti s kojima se susreće na radu. Ova zaštita podrazumeva zaštitu od opasnosti koje prete čovekovoj biološkoj prirodi. Instituciju zaštite životne i radne sredine čine i faktori kojima je poverena delatnost organizovanja zadataka i poslova kojima se otklanjaju takve opasnosti.

SADRŽAJ

UVOD 3
1. VRSTE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRI RADU NA PROIZVODNIM POSTROJENJIMA U POGONIMA METALOPRERADE (BRAVARSKE RADIONICE, RADIONICE ZA ZAVARIVANJE) 4
2. PROCENA RIZIKA U ODNOSU NA OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA PROIZVODNIM POSTROJENJIMA U POGONU METALOPRERADE 5
2.1. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu 5
2.1.1. Sredstava za zaštitu očiju i lica 5
2.1.2. Sredstava i oprema za za zaštitu ruku 6
2.1.3. Sredstava i oprema za za zaštitu nogu 6
2.1.4. Sredstava i oprema za za zaštitu tela 7
2.2. Bravarske radionice 7
2.2.1. Procena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti 9
2.2.2. Način i mere za otklanjanje smanjenje ili sprečavanje rizika 10
2.3. Radionice za zavarivanje 12
2.3.1. Način i mere za otklanjanje smanjenje ili sprečavanje rizika 14
2.3.2. Elementi sigurnog i bezbednog rada 14
LITERATURA 16
Referentni URL