Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Funkcije turizma - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Suvremeni turizam kao masovna društveno-ekonomska pojava ima značajan utjecaj na društveni i gospodarski razvoj, posebno u receptivnim turističkim zemljama kao što je Republika Hrvatska. Turizam je aktivnost koja proizlazi iz putovanja i boravka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne duže od godinu dana radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili naknadu u mjestu koje posjećuju. Polazeći od ove opće definicije razvidno je da je turizam polifunkcionalna pojava koja generira brojne društvene i ekonomske funkcije koje se ostvaruju na turističkom tržištu.

Suvremeni turizam ima mnogobrojne funkcije koje su, istovremeno, između sebe, u značajnoj mjeri povezane. Moglo bi se konstatirati da turizam karakterizira polifunkcionalnost, ali i međufunkcionalna povezanost. Drugim riječima, to znači da turizam uvijek ima široko djelovanje i to kako na gospodarski, tako i na ukupni društveni život. U literaturi, koja se bavi teorijskim izučavanjem turizma, pa i njegovim imanentnim funkcijama, nema jedinstvenog stava po pitanju sistematizacije ovih funkcija.

Sadržaj

UVOD 3
1 Ekonomske funkcije turizma 4
2 Politička funkcija turizma 5
3 Zdravstvene funkcije turizma 8
4 Kulturna funkcija turizma 9
5 Rekreativno-zabavna funkcija turizma 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL