Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Globalizacija u turizmu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Turizam je savremena i masovna društveno-ekonomska, ali ne i nova pojava. Njegov razvoj počinje onog trenutka kada su se istovremeno stekla tri osnovna uslova za svako turističko kretanje:

slobodno vreme - vreme u kome je moguće baviti se turizmom
novčana sredstva - višak novca potreban za bavljenje turizmom
infrastruktura - objekti koji služe za ugošćavanje turista

Rangiranje destinacija u svetskim okvirima po broju stranih turista može se dati samo provizorno. UNWTO će u narednih nekoliko meseci objaviti pouzdanije rezultate u tom pogledu. Ipak se već sa sigurnošću može konstatovati da je Francuska (2,6% do oktobra) zadržala prvo mesto u svetu 2012. godine, ispred Španije. Kina, koja je premašila Italiju još 2004. godine, dodatno se približila Sjedinjenim Državama 2012. godine. U ovom trenutku je isuviše rano da bi se moglo utvrditi da li je preuzela mesto broj tri na lestvici od SAD-a (koje, sa svoje strane, imaju zagarantovano mesto na vodećim pozicijama u smislu prihoda). Italija ostaje na petom mestu, ispred Velike Britanije.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Uticaj globalizacije na subjekte turističke ponude 2
1.2 Uticaj globalizacije na promene u turizmu 4
1.3 Primer globalizacije u turizmu – Best western 5
1.3.1 Istorijat kompanije Best Western 5
1.4 Organizacija kompanije Best Western 6
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL