Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hermeneutika kao metoda duhovnih nauka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Своју херменеутичку методологију Бети гради на основама опште сазнајне теорије разумевања, која је оквирно дата као постављање и разграничавање херменеутичког разумевања са освртом на предметност датог разумевања, затим, диференцијације између разумевања и чисте мисаоне конструкције и одређење разлике између симбола и знака. У склопу фундаменталне поделе тумачења поред других модела постоји историјско тумачење. Непосредан предмет историјског тумачења су садржајни облици који, као дио филозофског наслеђа, у склопу којег тумач усмерава историјско тумачење мисаоне суштине историјског извора и питања.

Бети сугерише да тумач „мора бити дорастао“ (мора познавати не само методолошко-херменеутички поступак, већ, надасве саму филозофију), да би био у складу са особеношћу аутора. Тумач мора формирати своје теоријско гледиште на основу којег историјски живот неће имати негативан аксиолошки третман од стране практичких (политичких, етичких) и психологистичких категорија. Први Бетијев налог у склопу „обрта ка историчности разумевања“ ставља тежиште на спознају момента традиције у историјском понашању, као и испитивању његове херменеутичке могућности произвођења.

Садржај

УВОД 3
1 Бетијеви канони тумачења 4
2 Бетијева херменеутика у односу на Гадамера 7
ЗАКЉУЧАК 12
ЛИТЕРАТУРА 14
Referentni URL