Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakteristike novog svetskog poretka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ceo vek koji ostaje za nama bio ispunjen sukobima naroda, mržnjom, masovnim stradanjima, egzodusima, glađu, ali i tehnološkim napretkom, kulturnim i društvenim preobržajima naroda i zemalja - poslednjih decenija, u vreme kada su ljudi i narodi očekivali više blagostanja, pravde i slobodnog života za sve, doslo je do novih snažnih tektonskih poremećaja čija erupcija izaziva mnoge nedoumice i pitanja: kuda svet ide, da li se nalazimo na pragu nove civilizacije i kakve, kakva je budućnost naroda i novih generacija koje, dolaze, kakvo breme nosi vreme koje dolazi, da li je svet krenuo novim putevima progresa, blagostanja i jednakosti ili se ponovo suočava sa starim opasnostima zavijenim u novo ruho: sa nasiljem, vladavinom sile, uništavanjem tradicije, kulture i svih vrednosti jednih, i domi¬nacije, narnetanja vrednosti drugih naroda, unisonošću, i konačno, da li se stvara jedna nova, bezbojna civilizacija.

SADRŽAJ

UVOD....................3
1. DEFINICIJA I RAZVOJ GLOBALIZACIJE………..4
1.1.Pojam globalizacije............................5
1.2.Proces globalizacije.........................5
1.3. Dimenzije globalizacije...................7
2.NOVI SVETSKI POREDAK.................8
3. EKONOMSKA NEJEDNAKOST............11
3.1 Nejednakost između država.............12
3.2 Nejednakost unutar države............13
4. POSLEDICE GLOBALIZACIJE.................14
ZAKLJUČAK.....................................16
LITERATURA.................................18
Referentni URL