Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nasilje u porodici 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Насиље у породици је понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице. Насиље у породици је феноменкоји је присутан у свим земљама света и у свим културама.Људи свих раса, етничких група, верских, политичких и сексуалних опредељења, друштвених и културних нивоа и полова могу бити починитељи насиља у породици.

Статисктика показује да су најчешће жртве жене и деца, а насилници махом мушкарци. Веома је битно да се насиље у породици не схвати као приватни проблем породице, и не треба као такав да буде третиран ни у једној држави. Ово је питање од јавног интереса које мора бити решавано на државном нивоу. Овај проблем, иако директно не укључује никога осим чланова породице, одражава се на читаво друштво. Скретање пажње јавности на насиље у породици отпочело је са појавом женског покрета, нарочито феминизма и покрета за женска права насталих седамдесетих година 20. Века.

Садржај

1 Увод 2
2 Облици насиља у породици 3
3 Жртве насиља у породици 3
3.1 Насиље над женама 3
3.2 Насиље над децом 4
3.3 Насиље над мушкарцима 4
4 Насиље над старим и нејаким лицима 4
5 Синдром бабе робиње 5
6 Закони 5
7 Предузете мере 5
8 Статистика 6
9 Закључак 7
Referentni URL