Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poremećaj bračnih i porodičnih odnosa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Porodica predstavlja začetak društvenih odnosa, ’’Proizvodnju ljudi’, koji se od samog početka javlja ne samo kao prirodni nego i kao društveni odnos, društveno ustanovljeni i sankcionisani odnos muža i žene, roditelja i dece.

Upravo zato što porodica nije samo prirodni odnos već i društveni, ona se javlja kao most između pojedinca i društva dvostruko:
• Prvo, kao spona između biološkog života vrste i društvene rgzistencije čoveka (reprodukcija ljudskog roda nije samo dolazenje na svet novih bioloških jedinki, već i razvijanje potencijalnih članova društva zahvaljujući prenošenju socio-kulturnog nasleđa tokom ljudske istorije),
• Drugo kao spona između datog društvenog sistema i ličnosti novih generacija. Uspostavlja se odnos između kulture u širem smislu i novorođene individue, odnos u kojem individua razvija svoje ljudske potencijale u artikulisane osobine, razvijajući svoje mentalne sposobnosti, a pre svega sposobnost za konceptualno mišljenje, usvajajući i učeći da se služi iskustvom. Vremenom se stvara poželjni tip ličnosti koji će najviše odgovarati datom sistemu.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Poremećaj porodičnih odnosa 3
1.2 Poremećaj bračnih odnosa 4
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7
Referentni URL