Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tuga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Darvinovo delo "Izražavanje emocija kod čoveka i životinja" objavljeno 1872. godine, bilo je značajan doprinos teoriji evolucije, ali i psihologiji kao nauci. Darvin je izlozio shvatanje da su, prvobitno, promene u izrazu lica, koje su bile izazvane emocijama, bile funkcionalne.

Čuvena su njegova tri principa emocionalnog izražvanja :
1. Princip "korisnih asociranih navika". Mnogi izrazni pokreti su ostaci ili tragovi praktičnih pokreta;
2. "Princip antiteze". Ako jedna emocija proizvodi izvestan pokret, suprotna emocija će proizvesti suprotan pokret, čak ako taj pokret ni tokom evolucije nikada nije imao praktičnu vrednost. Položaj usta koji prati emociju radosti (krajevi usana podignuti naviše) i emocije tuge (krajevi usana spušteni nadole) su tipični primeri za ilustraciju ovoga principa;
3. "Princip" neposredne akcije nadraženog sistema na telo". Mišićno drhtanje je primer za ilustraciju ovoga principa. U strahu dolazi do drhtanja organizma u celini.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Šta su emocije? 2
1.2 Emocija tuge 4
1.3 Faktori koji utiču na emocionalnost 6
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9
Referentni URL