Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zavisnost od Interneta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

UVOD


Internet je prava stvar, ako se pametno koristi…
U začetku ekspanzije Interneta kao medija dostupnog širokoj populaciji, kakvi su ranije bili radio, televizija i novine, tokom 1995. godine prvi put se javlja oblik zavisnosti nazvan Internet.

Kako je u našoj zemlji ovaj oblik zavisnosti veoma malo proučavan odlučila sam se da za temu seminarskog rada odaberem ovaj nimalo zanemarljiv oblik zavisnosti, po simptomima identičan zavisnosti od narkotika, alkohola, kocke i slično. Interesovalo me je koliko je Internet zaista prisutan u životima mladih osoba, koliko im pomaže, da li ima i svojih loših strana i sl.

Sadržaj

1 UVOD 2
2 OBRADA PODATAKA 4
3 ZAKLJUČAK 7
4 UPITNIK 10
Referentni URL