Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Drugostepeni upravni postupak
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

UVOD


Kada, na završetku prvostepenog upravnog postupka, bude doneto upravno rešenje, otvara se redovna procesna mogućnost njegovog preispitivanja, u drugostepenom upravnom postupku. Dolazi do izražaja načelo dvostepenosti. Drugostepeni upravni postupak biva započet i vođen na temelju izjavljene žalbe na prvostepeno rešenje. Pravo na žalbu ima stranka, javni tužilac, javni pravobranilac, i drugi državni organi kada je povređen javni interes u korist pojedinca ili pravnog lica. Rok za žalbu je 15 dana, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Upravni postupak se vodi radi ostvarivanja i zaštite javnih i pojedinacnih interesa, u izvršenju i granicama objektivnog prava. Upravni postupak je jednostranački postupak, imamo jednu stranku i organ uprave.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM UPRAVNOG POSTUPKA - 3 -
2.1 Vrste i pokretanje - 3 -
2.2 Načela upravnog postupka - 3 -
2.3 Faze upravnog postupka - 4 -
2.4 Primena ZUP – a - 5 -
3 DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK - 6 -
3.1 Pravo na žalbu - 6 -
3.2 Nadležnost organa za rešavanje po žalbi - 7 -
3.3 Rok za žalbu i pravno dejstvo žalbe - 8 -
3.4 Sadržaj žalbe - 9 -
3.5 Predavanje žalbe - 9 -
3.6 Rad prvostepenog organa po žalbi - 10 -
3.7 Rešavanje drugostepenog organa po žalbi - 11 -
3.8 Žalba kad drustepeno rešenje nije donešeno - 13 -
3.9 Rok za donošenje rešenja po žalbi - 13 -
3.10 Dostavljanje drugostepenog rešenja - 13 -
4 ZAKLJUČAK - 14 -
5 LITERATURA - 14 -
Referentni URL