Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Igre i aktivnosti koje razvijaju maštu i društvenost deteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Игра је најпримеренија активност детета. Дете кроз игру учи, развија своје способности и вештине, упознаје свет око себе: предмете, знакове, мирисе, укусе, неспутано и без страха о казни истражује, ослобађа се фрустрација свакодневнице, креира и стваралац је. Треба му пружити мноштво подстицаја и пустити га да што слободније и неоптерећено правилима реализује те своје потребе и развија се у целовиту особу.

Игра је саставни део живота сваког детета. Осим што доноси разоноду и пружа задовољство, игра такође представља и начин кроз који деца уче о себи, о другима и свету који их окружује, стичу компетенцију и стварају социјалне односе. Из тог разлога изузетно је важно да свако дете има довољно времена за игру, односно да игра буде део свакодневног живота детета. Начин на који се дете игра, тј. са ким – мења се током развоја детета.

Садржај

Увод 2
Игра и њена улога у развоју деце 3
Класификација дечје игре 5
Игре за децу предшколског узраста 6
Играчке 7
Функције играчака 7
Играчке за развој друштвености 8
Играчке и игре које доприносе развоју интелигенције и учењу 8
Играчке које доприносе развоју комуникације и стваралаштва 9
Играчке за перцептивно-моторне активности 9
Литература: 10
Referentni URL