Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Igre i postupci pripreme darovitog deteta za školu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

У процесу откривања, образовања и васпитања даровите деце у предшколском узрасту васпитачи имају велику и одговорну улогу. Васпитачи, а потом и учитељи у првим разредима, планирају, програмирају, организују, прате и вреднују рад и развој даровитих ученика. Васпитачи су креатори програма, творци педагошке климе, организатори уметничког рада и васпитних ситуација које су од значаја за успех деце.

У васпитно-образовном раду са даровитим ученицима, васпитачи морају добро да познају природу даровитости деце и специфичност рада са њима.Васпитачи, али и стручни сарадници морају свој рад у предшколском организовати тако да се омогући развој даровитости. Наставничко посредовање у учењу има задатак да оспособи дете за самостално учење и самообразовање.


Садржај


УВОД 1
1.1 Појам даровитог детета 2
1.2 Особине даровитог детета 3
1.3 Игра као фактор развоја даровитости 6
1.4 Поступци и услови за развијање даровитости 8
1.5 Поступци припреме даровитог детета за школу 9
ЗАКЉУЧАК 13
ЛИТЕРАТУРА 14
Referentni URL