Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakterologija jugoslovena
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Karakterologija je nauka o karakteru- prva i najprostija definicija. Međutim postavlja se pitanje ; Šta je karakter?
Nema banalnije riječi u životu ni komplikovanijeg pojma u psihološkoj nauci, nego što ja „karakter”. Svi mi znamo šta je karakter – ali dotle dok nas ko ne upita, kao što kaže filozof Avgustin :” Dok me pitaš znam, kad me upitaš ne znam!”

Već je Aristotel pokušao da uvede naučnu određenost u pojam karakter. Grčki istorici, npr Herodot, kao i kasniji grčki dramatici , upotrebljavali su za individualnost i ličnost čovjekovu , ovaj slikoviti izraz koji već u svojoj etimologiji krije i jedno saznanje , prvu intuitivnu karakterologiju i „prvu teoriju o karakteru”. Klages i Utic dali su najnoviju, naučno pročišćenu formulaciju karaktera i karakterologije. Pojam ličnog, individualnog, karaktera presudan je i za pojam karaktera naroda.

Sadržaj

1 UVOD 2
2 ZAKLjUČAK 6
3 LITERATURA 7
Referentni URL