Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komunikaciona kompetentnost u profesionalnom radu nastavnika zdravstvene nege
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Komunikaciona kompetentnost u profesionalnom radu nastavnika zdravstvene nege

1.1 Kompetencije nastavnika zdravstvene nege i problemi edukacije


Uspešnost realizacije koncepta obrazovanja u školama u velikoj meri zavisi od znanja i umešnosti nastavnika. Njegova uloga je da preispituje postojeću školsku praksu kao i znanja na kojima ona počiva, te da predlaže i uvodi inovacije za njihovo unapređenje. Tradicionalno više (visoko) obrazovanje medicinskih sestara, primarno je bilo usmereno na prenos specifičnih teorijskih i metodoloških znanja iz naučne discipline - zdravstvene nege. Znatno manje je bilo usmereno na osposobljavanje studenata za praktičnu primenu tih znanja u profesionalnom kontekstu. Kada su se svršeni studenti zapošljavali, obično im se zameralo da su dobro potkovani teorijskim znanjima, ali da su nedovoljno osposobljeni za brza uključivanja u svet rada. Raskorak između sticanja teorijskih znanja i razvoja praktičnih veština u tradicionalnim studijskim programima smanjuje se uvođenjem nove paradigme u visokom obrazovanju, tj. uvođenjem kurikuluma usmerenog na kompetencije, što je i jedan od glavnih zadataka Bolonjskog procesa.

Kompetencije predstavljaju dinamičnu kombinaciju znanja, razumevanje, veština i sposobnosti, a studenti zdravstvene nege razvijaju ih tokom procesa učenja. Zbog toga možemo reći da su kompetencije finalni proizvod obrazovnog procesa. Naravno, ne postoji, niti može postojati apsolutna saglasnost oko toga šta bi zapravo trebalo da budu znanja, veštine i sposobnosti koje treba da budu postavljene kao cilj obrazovanja. Različiti partneri u procesu obrazovanja (akademsko osoblje, poslodavci, diplomirani studenti, studenti koji su još u procesu obrazovanja itd.) obično imaju različita gledišta o tome šta bi trebalo da budu završne kompetencije, i o tome koje kompetencije su najvažnije.

Sadržaj

1 Komunikaciona kompetentnost u profesionalnom radu nastavnika zdravstvene nege 3
1.1 Kompetencije nastavnika zdravstvene nege i problemi edukacije 3
1.2 Komunikaciona kompetentnost nastavnika 5
2 Anketa za nastavnike 7
3 Anketa za učenike 7
LITERATURA 8
Referentni URL