Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Model pripreme za priču po slikama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
ОПШТИ МЕТОДИЧКИ
ПОДАЦИ


Тема активности
Прича по сликама: На снегу
Васпитно-образовни циљ активности

Вежбе самосталног причања и описивања, богаћење речника, развој говорне културе деце. Причање потпуним реченицама. Развој маште и имагинативности код деце. Развој креативних способности

Задаци активности:
Васпитни
Функционални
Образовни

Значај поштовања прописа, лепог понашања, другарства.
Припрема за течно и правилно самостално причање.
Богаћење речника, развој маште.
Методе васпитно-образовног рада
Интегративна, дијалошка, илустративно – демонстративна метода, самосталан рад
Облици васпитно- образовног рада
Фронтални, групни, индивидуални
Место одржавања активности -Радна соба
Корелација са другим васпитно-образовним областима
Ликовна култура, моја околина
Опис и функција очигледних средстава
Четири слике поређане две горе и две доле. Слике би требало да послуже као подстицај за причу. Децу упућивати да виде детаље, да их именују и објасне њихову улогу.

Коришћена литература
др.Вук Милатовић,
др Зорица Цветановић Практични рад на развоју говора у предшколској установи, .
Referentni URL