Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Princip integracije u organizaciji i provođenju likovnih aktivnosti u dječijem vrtiću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Likovni umjetnički izraz je jedan od prvih umjetnički izraza koji prati odrastanje svakog djeteta. Gotovo da se ne može pronaći dijete koje od najmlađeg uzrasta ne želi uzeti bojice, flomastere, ili čak i običnu olovku kako bi našaralo nešto na papiru. Svaki pokušaj likovnog izraza je važan korak u odrastanju i formiranju kreativnosti djeteta.

Likovne aktivnosti u dječjem vrtiću su vrlo česte. Djeca se likovno izražavaju u slobodno vrijeme crtajući ono što žele, ali i nakon različitih planskih aktivnosti, odgajatelji često djecu upute na to da likovno predstave ono što su saznali i naučili. Prateći likovno izražavanje djece u vrtićima odgojitelj može mnogo saznati o njima, njihovoj obitelji, ali može i pratiti razvoj svakog djeteta ponaosob. Kao i fizički rast, i razvoj likovnih sposobnosti i vještina ima određene zakonitosti, koje ukoliko slijede jedna za drugom, dijete pokazuje da se razvija zdravo. Likovni radovi djece mogu biti i znak za uzbunu - predstava kojom dijete pokazuje da ga nešto muči, boli, da se stidi ili plaši nečega.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Značaj likovnih aktivnosti u dječijem vrtiću 4
1.1 Ciljevi likovnih aktivnosti 4
1.2 Tipovi likovnih aktivnosti koje se provode u vrtiću 5
1.3 Metodska uputstva 9
1.4 Likovni kutak 10
2. Princip integracije likovnih aktivnosti 13
2.1 Integracija likovne aktivnosti sa razvojem govora 15
2.2 Integracija sa nastavom matematike 16
2.3 Integracija likovnih aktivnosti sa poznavanjem okline 16
2.4 Integracija glazbe i likovnih aktivnosti 19
2.5 Integracija likovnih i fizičkih aktivnosti 24
2.6 Integracija likovnih i ekoloških sadržaja 25
ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30
Referentni URL