Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Priznavanje prethodnog učenja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Priznavanje prethodnog učenja je savremena obrazovna tehnologija koja valorizuje znanja i veštine pojedinca, i time omogućava kako lični tako i napredak društva u celini. Ova jedinstvena tehnika zauzima značajno mesto u obrazovnim sistemima evropskih i vanevropskih zemalja današnjice. Iako je proces prethodnog učenja nailazio na izazove u zemljama u kojima funkcioniše, njegove višestruke koristi i značaj su takvi da se on dodatno razvija i unapređuje. U stručnim krugovima koji se bave unapređenjem obrazovanja u Srbiji, priznavanje prethodnog učenja izaziva dosta kontroverzi, nedoumica i otpora koji se reflektuju kroz pasivnost i rezervisanost prema njegovoj primeni. Utisak je da se sistem više posmatra kao pretnja tradicionalnom i formalnom obrazovnom sistemu, čija bi primena dovela do turbulencija, pre nego kao komplementaran instrument i podrška daljem razvoju obrazovanja u Srbiji.

Otuda je svrha rada, da kroz analizu iskustava evropskih i vanevropskih zemalja sagleda potrebe, korisnost i mogućnosti za uvođenje sistema priznavanja prethodnog učenja u okviru tekuće reforme obrazovnog sistema u Srbiji.
Priznavanje prethodnog (neformalnog i informalnog) učenja se u radu razmatra kao neophodan mehanizam za poboljšanje performansi obrazovnog sistema u Srbiji, unapređenje relevantnosti obrazovanja prema potrebama globalnog društva i ekonomije zasnovane na znanju, podstiče modernizaciju obrazovnog sistema, omogućava socijalnu inkluziju ugroženih grupa i usklađivanje sa obrazovnim tendencijama savremenih obrazovnih sistema.

Sadržaj

1 UVOD 3
2 PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA – ISKUSTVA DRUGIH ZEMALJA 4
2.1 Šta je priznavanje prethodnog učenja 4
3 Nacionalni motivi za uvođenje sistema priznavanja prethodnog učenja 5
3.1 Faktor obrazovnog sistema: unapređenje pristupa formalnom obrazovnom sistemu i poboljšanje efikasnosti obrazovnog sistema. 5
3.2 Ekonomski faktori: potrebe ekonomije zasnovane na znanju 5
3.3 Socijalni faktori: obezbeđivanje mogućnosti za ugrožene grupe ili socijalno isključene grupe 5
3.4 Demografski faktori: starenje populacije i migracije 5
3.5 Tehnološki faktori: razvoj novih tehnologija naglašava potrebu za vrednovanjem tehničkih veština koje su stečene putem neformalnog i informalnog učenja 6
4 Način uvođenja i funkcionisanje procesa priznavanja prethodnog učenja 6
5 Pregled regulatornih rešenja 7
6 Odnos priznavanja prethodnog učenja i nacionalnog okvira kvalifikacija 7
7 Formalno obrazovanje i priznavanja prethodnog učenja, transfer i akumulacija kredita 8
8 Rezultati prakse procesa priznavanja prethodnog učenja 9
9 ANALIZA SITUACIJE U SRBIJI 9
9.1 Kontekstualni faktori 9
9.1.1 Demografske projekcije 9
9.1.1 Siromaštvo 10
9.1.2 Zapošljavanje 10
9.1.3 Obrazovna struktura stanovništva 10
9.2 Performanse obrazovnog sistema 10
9.2.1 Stopa osipanja dece i mladih 10
9.2.2 Kratak pregled reforme srednjeg stručnog obrazovanje 11
9.2.3 Obrazovanje odraslih, stanje i prilike 11
9.3 Evropska perspektiva reforme obrazovanja u Srbiji 12
9.4 Strateški okvir u Srbiji 13
10 Izazovi 14
11 ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 15
12 Bibliography 18
Referentni URL