Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sredstva za podsticanje deteta u razvoju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Vaspitanje je širok pedagoški pojam i proces. Odnosi se na sve što ljudi namerno, svesno sistematski preduzimaju na planu formiranja ličnosti, koja se formira pod uticajem različitih uticaja društva. Mnoga istorijska proučavanja govore da su naši pojmovi o funkciji detinjstva,
vaspitanju dece, školi, porodici ograničeni po svojoj opštosti i trajnosti. Na svatanje detinjstva utiču različiti činioci, kao što su: način življenja, organizovanja, deljenje ljudi na uzraste, klase, profesije.

Vaspitanje i obrazovanje predstavljaju njihovo osposobljavanje i uključivanje u zajednicu odraslih ljudi u zajednicu. Kod mladih ne može da se postigne razvijanje stavova i sklonosti koje su potrebne za produžetak i napredak društva neposrednim prenošenjem verovanja, osećanja i znanja. To se dešava posredstvom okoline. Sredinu predstavlja zbir uslova koji igraju ulogu u vršenju delatnosti koja je karakteristična za neko živo biće. Društvenu sredinu čine sve delatnosti njenih članova koje su povezane sa izvoĐenjem radnje bilo koga od njih. Njen uticaj je stvarno vaspitni u onoj meri u kojoj pojedinac sudeluje ili učestvuje u zajedničkim radnjama. Obavljajući svoj deo zajedničke delatnosti, pojedinac prihvata cilj koji je pokreće, upoznaje se sa metodima i predmetom rada, stiče potrebnu veštinu, i tako ga prožima duh zajednice.

Sadržaj

UVOD 3
1 Značaj igre za razvoj deteta 5
1.1 Igra i motorički razvoj 7
1.2 Podela dečjih igara i njihov značaj za razvoj dece 10
2 Bajke i literarni tekstovi u porodičnom vaspitanju 11
2.1 Knjige i psihološki razvoj deteta 11
2.2 Vaspitni elementi bajki 14
2.3 Jungova analiza bajki 16
3 Nagrada, pohvala, kazna i pokuda u porodičnom vaspitanju 17
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22
Referentni URL