Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Definisanje tokova procesa proizvodnje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Među najvažnijim odlukama koje donose menadžeri proizvodnje i viši menadžment su odluke u vezi sa oblikovanjem fizičkog proseca za proizvodnju roba i usluga. Te odluke obuhvataju: izbor procesaizbor tehnologije analiza toka procesa prostorni raspored sredstava za rad. Pri oblikovanju procesa potrebno je da se pored tehničkih zahteva uvaže i društveni, ekonomski zahtevi vezani za radno okruženje.

Iz šeme procesa oblikovanja proizvoda vidi se da je i prethodno izvršeno oblikovanje procesa visokointeraktivno sa oblikovanjem poizvoda što znači da je neophodna teška saradnja proizvodne funkcije i funkcije razvoja. Pored toga sve odluke o oblikovanju procesa imaju interaktivno dejstvo na odluke iz ostala četiri područja odlučivanja a to su kvalitet, kapaciteti, zalihe radne snage.

Sadržaj

Uvod 3
1 Izbor procesa 3
2 Vrste toka procesa 4
2.1 Linijski tok procesa-masovna i velikoserijska kontinuirana proizvodnja 4
2.2 Prekidni tok 5
2.3 Projektni tok 5
3 Izbor procesa prema vrsti porudžbine 6
4 Analiza toka procesa 8
5 Analiza toka materijala 9
Zaključci 12
Literatura 14
Referentni URL