Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kosti glave konja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kao što je i čovek prošao kroz čitav niz faza u svom evolutivnom razvoju, tako je i konj morao da prođe kroz sito i rešeto evolucije do onog oblika koji je danas nama poznat. Konj kakvog mi danas poznajemo (Equus cabalus) vodi poreklo od evropskog divljeg konja (Equus Przewalskii Silvaticus - dakle šumski evropski konj, jer je obitavao na severu Evrope) i evroazijskog divljeg konja (Equus Przewaskii Poliakov). Danas u svetu postoji oko 80 rasa konja svakojakih veličina, boja i građe. Neki služe za vuču tereta, neki za nošenje tereta, za jahanje ili od svega pomalo. Anatomija konja je, ništa manje složena od anatomije čoveka.
Kostur konja se sastoji od preko 200 kostiju koje su uglavnom zglobno povezane, dok je manji deo kostiju povezan tetivama i mišićima.

Kostur konja deliti na dva različita dela:
- centralni skeleton - je onaj deo kostura koji telu daje njegov oblik i ujedno štiti vitalne organe konja tu spadaju: lobanja koja štiti mozak, kičma koja se proteže od lobanje do repa, u njoj se nalazi kičmena moždina i grudna šupljina (sternum i rebra) koja štiti srce, pluća i ostale sisteme krvotoka i probave;
- priključni skeleton - je deo kostura koji podržava telo, a sastoji se od: ramena i prednjih nogu te karličnih kostiju i zadnjih nogu. Prednje noge nose većinu težine tela, pa je njihova struktura takva da ublažuju što više trešnje. Zadnje noge su "pogon" konja te su sposobne proizvesti brzu i kontrolisanu snagu.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Kosti glave konja 3
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL