Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Odnos medicinska sestra - bolesnik
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

Uvod


Sestrinstvo se sve više u svetu počinje shvatati kao disciplina koja ima prepoznatljiv program delovanja i koja je nezavisna od drugih disciplina u sastavu zdravstvene zaštite.
Neki ga shvataju kao zanimanje, neki kao naučnu disciplinu, a oni umereniji kažu da je to profesija koja će napokon dobiti svoj legitimni status. Za one koji prate sestrinstvo i njegov razvoj tokom 20.veka, napori da se sestrinstvo obogati saznanjima iz drugih naučnih disciplina samo su logičan nastavak razvoja same medicine i samog procesa zdravstvene nege.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću humanost i predanost pozivu. “Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku (ili mirnoj smrti), a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu,volju i znanje.”(Virdžinija Henderson) Oblast rada medicinske sestre vrlo je širok, od učenja dece pranju ruku, odraslih očuvanju zdravlja, do rukovođenja visoko sofisticiranom medicinskom tehnologijom kojom se može očuvati i sačuvati ljudski život. Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumeti i nositi se sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim nedoumicama. Mora biti kadra razumeti pacijentova osećanja i ponašanja u određenoj situaciji. Mora biti brižna, spremna prihvatiti odgovornost, raditi samostalno ali i timski u saradnji sa drugim profesijama u zdravstvu.

Medicinska sestra mora biti profesionalna i svoj posao raditi sa puno ljubavi kako bi što bolje pomogla ljudima i pomogla njihovom ozdravljenju. Sestrinstvo je poziv koji se aktivno uključuje u brigu za zdravlje čovekovog tela i duše. Na zapadu, kao i u većini zemalja Evropske unije, sestrinstvo je odvojeno kao samostalna profesionalna disciplina i nezavisno od drugih profesija u okviru zdravstvene zaštite.

Sadržaj

Uvod 3
1 Odnos medicinska sestra - bolesnik 4
1.1 Osnovni principi odnosa medicinska sestra - bolesnik 4
2 Elementi kodeksa 8
2.1 Poštovanje potreba i vrednosti čoveka 8
2.2 Poštovanje prava čoveka na izbor 8
2.3 Profesionalna tajna 9
2.4 Poštovanje i zaštita čoveka 9
2.5 Zdravstvena zaštita i zdravstvena nega 9
2.6 Saradnja u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj nezi 10
2.7 Zadaci rada i radnog mesta 10
3 Strateški pristupi promenama u profesionalnom razvoju medicinskih sestara 12
3.1 Istraživanje u sestrinstvu 12
3.2 Obrazovanje 13
3.3 Profesionalni razvoj, karijera i praksa 14
3.4 Praksa sestrinske nege 14
4 Uloga i etika medicinskih sestara i zdravsvenih radnika 16
5 Etički kodeks medicinskih sestara 17
5.1 Preambula 17
5.2 Medicinske sestre i narod 17
5.3 Medicinske sestre i struka 17
5.4 Medicinske sestre i profesija 17
5.5 Medicinske sestre i saradnici 18
Zaključak 19
Literatura 20
Referentni URL