Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza efikasnosti timskog rada - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Timski rad je proces u kojem pojedinci članovi tima rade zajedno kako bi ostvarili postavljene i delegirane ciljeve . Iskustva prakse pokazuju da organizacija u kojoj su uvedeni timovi i timski rad, može ostvariti višu razinu produktivnosti i efikasnosti, veće i kvalitetnije rezultate uslijed grupne sinergije. Prisustvo sinergije u timskom radu znači da objedinjeni resursi unutar tima daju veće i kvalitetenije performanse rezultata u odnosu na pojedinačne radove. Pojedinci u timu ostvaruju i osobne koristi, ciljeve i interese, zadovoljavajući dio vlastitih potreba kroz timski rad.

Osnovni elementi tima su:
1. svrha i ciljevi,
2. vještine i sposobnosti članova,
3. pristup i zajednički "radni jezik",
4. odgovornosti.

Uvažavajući navedene elemente u procesu stvaranja i oblikovanja timova, moguće je stvoriti profil i strukturu tima koji će postizati željeni učinak. Pri tome treba voditi računa da članovi tima budu uključeni u njegovo formiranje i postaviti (normirati) minimalne uvjete i standarde za rad i funkcioniranje timova.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Uloga i značaj timova u povećanju efikasnosti 3
1.2 Čimbenici koji utječu na efikasnost timskog rada 4
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL