Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketing istraživanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Praćenje promjena u marketing okruženju od izuzetne je važnosti za organizaciju a tri osnovna razlika zbog kojih su njihove potrebe za informacijama danas u porastu:

1. Prelazak sa lokalnog na globalni marketing – u skladu sa globalnim razvojem preduzeća rastu i potrebe za protokom i obradom informacija
2. Prelazak s potreba kupaca prema željama kupaca – sa porastom ekonomske moći kupaca rastu i njihovi prohtjevi te je potrebno stalno vršiti istraživanja tržišta kako bi bili svjesni želja kupaca.
3. Prelazak sa konkurencije u cijenama na necjenovnu konkurenciju – u modernom tržištu, marketing sve veću pažnju posvećuje brendu, kvalitetu, specifičnim osobinama proizvoda i slično, dok se cijena uglavnom sve više zanemaruje, ponekad čak i namjerno.

Sadržaj

1 Uvod 2
2 Sistem internih izvještaja (SII) 3
3 Sistem marketing obavještavanja (MOS) 4
4 Sistem marketing istraživanja 5
5 Ograničenja primjene marketing istraživanja 15
6 Sistemi podrške donošenju marketing odluka 15
7 Zaključak 16
8 Literatura 17
Referentni URL