Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketing plan međunarodno orijentisane kompanije DIV company
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Osnovani smo 19.03.1999 godine kao SZTR “Div company” i bavili smo se proizvodnjom i prodajom sirove rezane građe. 2005 godine SZTR ”Div company” prerasta u “Div drvna industrijaVučetić” i pored primarne delatnosti proširuje svoje poslovanje na finalnu preradu (proizvodnja nameštaja), sušenje i parenje rezane građe kao i proizvodnju parketa. U maju 2007 godine kompanija ulazi u strateško partnerstvo sa firmom “Chabros Internacional group” te u julu iste godine postaje “Div Chabros drvna industrija DOO”.

“Div company” u narednim godinama nastavlja sa širenjem delatnosti pa 2009 godine otvara firmu za promet nekretnina u Majamiju (SAD) pod nazivom “DIV USA”, kao i turističku agenciju u Banji Koviljači. Naša najbliža istorija obeležena je otvaranjem poslovne jedinice u Beogradu kao i maloprodajni objekat u Loznici gde moćete naći sve naše proizvode (parket, podovi, rezana građa, drva za ogrev, pelet, nameštaj…) .

Bave se preradom drvene građe i prodajom tih proizvoda pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Firma ima vlastite prostorije i mašine za obradu drveta. U firmi radi 5 zaposlenih. Klijenti kojima firma prodaje prerađenu drvenu građu zadovoljni su kvalitetom.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 SITUACIONA ANALIZA 2
1.1.1 ISTRAŽIVANJE POTROŠAČA 2
1.1.2 ISTRAŽIVANJE KONKURENATA 3
1.1.3 SWOT ANALIZA 4
1.2 MARKETING CILJEVI I STRATEGIJE 5
1.2.1 SEGMENTACIJE TRŽIŠTA 6
1.2.2 POZICIONIRANJE 7
1.2.3 DIFERENCIRANJE MARKETING PONUDE 7
1.3 NAČINI ULASKA NA INOSTRANO TRŽIŠTE 8
1.3.1 TAKTIČKI MARKETING PROGRAMI 8
1.3.2 STRATEGIJA PROIZVODA 9
1.3.3 STRATEGIJA CENE 10
1.3.4 STRATEGIJA DISTRIBUCIJE 11
1.3.5 STRATEGIJA PROMOCIJE 11
1.4 FINANSIJSKI PLAN / PREPORUKE / PRILOZI 13
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 21
Referentni URL