Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Marketinška orijentacija u funkciji razvoja savremenog turističkog preduzeća u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslednjih nekoliko decenija marketing koncept nalazi sve širu primenu u sektoru usluga, pa samim tim i u turizmu. Prema Kotleru, marketing koncept u sebi sadrži ključ za postizanje ciljeva preduzeća koji su izvedeni iz potreba i želja ciljnih tržišta i isporuke željene satisfakcije mnogo efektivnije i efikasnije od konkurenata (Kotler, 1984: 22). Primena marketing koncepta je posebno značajno kada se imaju u vidu savremene promene u turizmu koje sve više potenciraju ex ante (prodaja unapred) reagovanje na specifičnom turističkom tržištu. Osnovna uloga savremenog marketing koncepta u turizmu je da umanji tenziju koja kontinuirano postoji između potrebe privrednih subjekata da maksimiraju svoju ciljnu funkciju - povećanje profita i potrošača/turista koji imaju za cilj da maksimalno zadovolje svoje potrebe, ali uz što manje izdatke. Ključ uspeha turističkih preduzeća sve više zavisi od shvatanja mesta i uloge strategije kao planske odluke putem koje se komunicira sa sredinom (Tribe, 1997).

Strategijskim marketing planiranjem pokušava se racionalno poslovati u datom okruženju. Strategija postaje vizija i probojac uspešnog poslovanja, sredstvo i način integracije sa sredinom, a taktikom se sprovodi njena operacionalizacija.
Sve više se govori o savremenom pristupu marketingu koji se zasniva na interakcijskoj mreži, gde se aktivnosti marketinga rasprostiru kroz čitavu organizaciju, odnosno i izvan dela za marketing. Ciljevi marketinga, s obzirom na njegov značaj, postaju sve više ciljevi preduzeća i organizacije kao celine. Ovo doprinosi razvijanju totalne svesti, svih zaposlenih u preduzeću o značaju orijentacije na potrošača i konkurenciju.

Sadržaj

1 Apstrakt: 2
2 UVOD 2
3 NEOPHODNOST RAZVIJANJA MARKETING KONCEPTA U POSLOVANJU SAVREMENOG TURISTIČKOG PREDUZEĆA U SRBIJI 3
3.1 Marketing planiranje kao integralna komponenta plasmana turističkog proizvoda 4
3.2 Marketing koncept u poslovanju preduzeća na turističkom tržištu 5
4 ELEMENTI MARKETING MIKSA U POSLOVANJU TURISTIČKIH PREDUZEĆA 7
4.1 Usluga 8
4.2 Cena 8
4.3 Kanali distribucije (mesto prodaje) 9
4.4 Promocija 9
4.5 Ljudi 10
4.6 Proces usluživanja 10
4.7 Uslužni ambijent (fizičko okruženje) 10
5 ZAKLJUČAK 11
6 LITERATURA 12
7 Abstract: 13
Referentni URL