Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodne izložbe
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Međunarodne izložbe su jedna od mogu’nosti da se ukaže na raznovrsnost umetničkih pozicija, produkcionih procesa i reprezentativnih potencijala, i njihove moguće implikacije, kao da se kroz različite interpetacije „nacionalnog predstavljanja“ ukaže na profil i značaj rada pojedinaca koji deluju na nacionalnim i internacionalnoj sceni, i koji su svojim angažovanjem prisutni u domenu najrelevantnijih savremenih umetničkih debata.

Međunarodna izložba, kao samostalan oblik difuzije kulture, rezultat je namera, stremljenja, želja i (ne)mogućnosti skupa učesnika: kustosa, autora, tehničkih saradnika, finansijera, političara... Nastaje kroz proces stručnog – umetničkog ali I naučnoistraživačkog rada na obradi teme (zadate ili izabrane) i prikupljanja građe, osmišljavanja koncepcije izložbe i konačno njenog uspostavljanja u izabrani prostor.

Izložba je oblik prezentacije umetničkog rada u galerijskom ili muzejskom prostoru, te se u koncepcijskom smislu razlikuju: samostalne izložbe (jedan rad ili veći opus), grupne izložbe (radovi grupe autora koji nisu obavezno povezani ili su povezani temom ili konceptom), autorske izložbe (prikazuje se aktuelni problem umetnosti) i izložbe kao umetnički rad.

Sadržaj

UVOD 3
1 Međunarodne izložbe 4
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 10
Referentni URL