Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekonomija SR Nemačke posle Drugog svetskog rata
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ako se od mnogobrojnih postojećih tržišno-privrednih varijanti izvuče nemački privredni sistem kao moguć orijentacioni okvir za zemlje u tranziciji, onda pre svega iz dva razloga: prvo socijalno tržišna privreda Nemačke se pokazala u prošlih 50 godina kao vrlo uspešan privredni sistem. Posle kraja Drugog svetskog rata smatrana je mnogo godina kao "privredno čudo".

Nemačka privreda već mnogo godina zauzima vodeće mesto u grupi visoko razvijenih industrijski zemalja. Uspeh socijalne tržišne privrede pre svega ne dolazi do izražaja, ako se za merilo uzme ne samo godišnji bruto porast drštvenog proizvoda, već ako se uzmu u obzir za procenu isto tako i vrednosti socijalne pravednosti, jednake šanse, humanizacija sveta rada, demokratizacija privrede i zaštita ljudske okoline.

Sadržaj

UVOD 3
1 Političke okolnosti i formiranje SRN 4
1.1 Političke okolnosti i stabilnost ekonomije 5
2 Osnove nemačke tržišne privrede 7
2.1 Jednakost, socijalna pravednost i solidarnost 8
2.2 Ekonomska politika kooperativnosti i demokratizacije 9
3 Formiranje regulative 11
3.1 Regulativa konkurencije 11
3.2 Regulativa monetarnog i finansijskog sistema 12
3.3 Finansijska regulativa 12
3.4 Socijalna regulativa 13
3.5 Državna politika tržišta rada 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL