Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hana Arent
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ima političkih mislilaca čija je dela teško, ali ne i nemoguće, či¬tati izdvojeno od onoga što čini političku stvarnost. Ma kada nastala, ta dela podstiču dijalog sa političkom današnjicom. Hana Arent, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih savremenih po¬litičkih filozofa, spada u red pisaca koji skoro da se drukčije ne mogu ni čitati ni razumeti. bi posle više od decenije nakon njene smrti o njenom je delu je još uvek bilo napisano relativno malo. Iako je bez sumnje bila javna figura, i to na glasu - mada ne uvek na dobrom glasu - nije joj za života pripadala značajnija pozicija među političkim teoretičarima.

Možda zato što njen cilj nikada i nije bio da postane deo kanona ili glavnog toka. Njeno delo je upravo zbog toga prolazilo kroz zamoran proces priznavanja, ili, iako sasvim neuobičajene, ali ipak izvesne institucionalizacije, da bi pun potencijal onoga što je napisala bilo stavljeno na raspolaganje javnosti. Kasnije, tokom poslednjih decenija potpuniji uvid u njeno delo je doveo do „vrtoglavog umnožavanja Haná Arent,“ koja su bila polemička u tonu i međusobno suprotstavljena u ishodu, što je i proizvelo veliki broj različitih tumačenja. Međutim, ukoliko su ovi disonantni tonovi pomogli u razumevanju zajedničkog sveta H. Arent bi posebno vrednovala značaj svih ovih, iako međusobno različitih tumačenja.

Sadržaj

UVOD 3
1 Delo i misao Hane Arent 4
1.1 Politički i lični identitet Hane Arent 4
1.2 “Izvori totalitarizma” 5
1.3 „O revoluciji“ 7
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
Referentni URL