Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hitler - život i delo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

“Postoje tri stvari koje su bitne za budućnost Nemačke (od kojih je treća)... antisemitski koncept: on potvrđuje rasno odbacivanje onoga što je suštinski neprijateljsko svemu što je nemačko. Nacionalizam je pre svega cepivo protiv bacila, a antisemitski koncept je nužna odbrana, ako hoćete antitelo protiv pošasti koja je zahvatila ceo svet”.
Adolf Hitler(njegov govor održan u Minhenu, 29. januara 1923. godine)

Dana 20. aprila 1889. godine u seocu Bransau na austrijsko – bavarskoj granici, rođeno je deta koje bilo predodređeno da upravlja u jednom od najtežih perioda u istoriji čovečanstva. (slika 1 – Adolf Hitler kao beba).

Diktator Nemačke nešto preko 12 godina, po njegovom naređenju pobijeno je 6 miliona evropskih Jevreja zajedno s više hiljada komunista, Cigana, homoseksualaca i mentalno i fizički zaostalih. Ovaj tiranin je takođe uvalio svet u rat u kojem je život izgubilo preko 40 miliona muškaraca, žena i dece, od toga više do polovine njih bili su civili. Ukratko, ako je ikada mora poprimila ljudsko obličje, onda je to bio Adolf Hitler.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Nacistički režim Adolfa Hitlera 4
1.2 Hitlerovi prijatelji i ratnici 5
1.3 1933 – 1939 - Treći Rajh 6
1.4 Pakt o nenapadanju sa SSSR-om 11
1.5 Otvaranje istočnog fronta 14
1.6 Hitlerov slom u Rusiji 21
1.6.1 Smolensk 22
1.6.2 Kijev 24
1.6.3 Odesa 25
1.6.4 Ratni događaji tokom jeseni i propast plana Barbarosa 25
1.7 Adolf Hitler i pravo i pravda 27
ZAKLJUČAK 31
LITERATURA 33
Referentni URL