Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klase i rang diplomatskih predstavnika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Od početka XIX vijeka prihvaćena je stalna podjela diplomatskih predstavnika na više klasa. Podjela na klase prema kojima se određuje rang diplomatskih predstavnika posljedica je nastojanja država da svoj politički ugled izražavaju i kroz priznavanje prvenstva njihovim predstavnicima. U tom smislu diplomatskim predstavnicima su se davali zvučni i pompezni nazivi . U doktrini se navode mnogi primjeri na rivalstva na dvorovima u vezi sa rangom diplomatskih predstavnika , posebno između Francuske, Engleske, Španije i Njemačke. Ta orijentacija je ublažena na Bečkom kongresu 1815. godine.

Bečki pravilnik iz 1815. godine poznaje tri klase diplomatskih predstavnika
1. ambasadore, papske legate i nuncije
2. poslanike i druga lica akreditovana kod suverena
3. optpravnike poslova

S A D R Ž A J

Uvod.............................3
Bečki pravilnik od 1815 godine.............4
Akenski sporazum od 1818. godine ........5
Sukobi oko ranga diplomatskih predstavnika..........6
Diplomatski predstavnici prve klase.........10
Diplomatski predstavnici druge klase.............11
Diplomatski predstavnici treće klase.............11
Diplomatski predstavnici četvrte klase............12
Bečka konvencija od 1961. godine................13
Zaključak........................14
Literatura.....................15
Referentni URL