Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mesopotamija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

«Civilazicija Mesopotamije, od svojih početaka od oko 2900 p.n.e do dolaska Akeksandra 330. p.n.e. trajala je oko 26 vekova.»

Mesopotamija (grčki: Μεσοποταμία, prevod od staropersijskog Miyanrudan "Zemlja između dve reke" ili aramejskog naziva Beth-Nahrin "Kuća dveju reka") je područje jugozapadne Azije. Naučno rečeno, Mesopotamija obuhvata aluvijalnu ravan između reka Tigar i Eufrat, u Iraku i Siriji. Međutim, smatra se da izraz takođe potpuno obuhvata rečne ravnice, kao i okolna nizinska područja čije granice čine Arapsku pustinju na zapadu i jugu, Persijski zaliv prema jugu, i planine Zargos i Kavkaz prema severu. Mesopotamija je jedno od najvažnijih područja u istoriji čovečanstva, mnoge stare civilizacije su se tu razvile, Sumer, Vavilon, Asirija, Akad, neki od najranijih primera pisanja u svetu su pronađeni u ovoj regiji, a tu su nastali i prvi gradovi. Zbog svega ovoga, Mesopotamija je poznata kao "kolevka civilizacije".

Danas je u istoriografiji sasvim nesporno da je na tom tlu, između 4.000 god. p.n.e. pa do početka naše ere, živela mešavina naroda koja je nastala doseljavanjem raznih naroda na veoma privlačno mesto. Sasvim je, takođe, nesporno da su oni stvorili kulturu koja je ostavila kapitalan trag u svetskoj istoriji. Za razliku od egipatske, epicentar države u Mesopotamiji se stalno pomerao po Međurečju.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Rođenje, razvoj i pad Mesopotamije 4
1.2 Razvoj prvih građevina i njihovo ukrašavanje 6
1.3 Mesopotamija – kolevka pismenosti 8
1.4 Narodna predanja i religijska verovanja 9
1.5 Razvoj nauke u Mesoptamiji 14
1.5.1 Matematika 14
1.5.2 Astronomija 16
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19
Referentni URL