Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nemački nacionalsocijalizam
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Predmet ovog rada jeste analiza ideologije i delovanja nacionalsocijalizma u Nemačkoj, kao i njegove posledice po društvo uopšte. Naime, nacistička netrpeljivost prema razlikama i naglašavanje monolitne jedinstvenosti bile su određene pomoću termina rase ili nacije i izražavale su kontrarevoluciju.

Nacisti su isticali novost svojih ideja, ali izvori njihovih uverenja nisu bili moderni, a osnov doktrine bio je protivrečan, s elementima levih i desnih političkih teorija i veoma udaljen od kritičkog duha. Posebno ćemo obratiti pažnju na ulogu vođe, u liku Adolfa Hitlera, kao i važnosti propagande (pa i umetnosti upotrebljene u te svrhe) za ostvarivanje nacističkih ideja. Na kraju, pokušaćemo da napravimo paralelu između nacionalsocijalizma i neonacističkih pokreta koji danas deluju u većini modernih društava.

Sadržaj

1 UVOD 3
2 Metodologija istraživanja 3
2.1 Cilj istraživanja 3
2.2 Razgraničenja u istraživanju 3
2.3 Metodologija 4
2.4 Izvori podataka 4
2.5 Objektivne poteškoće u istraživanju 4
3 Predistorija i koreni nacionalsocijalizma u Nemačkoj 4
4 Uspon A. Hitlera i stvaranje nacističkog sistema 6
4.1 Totalitarna politika 9
4.2 Propaganda 10
4.3 Umetnost u službi nacističke ideologije 12
5 Percepcije nacizma 13
6 ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16
Referentni URL